top of page

BEZDAREN

by

INFANTILNIQ

MONTHLY

За всички низвергнати, вечно мразени, неразбрани синове и дъщери на грозния свят. Тези, които винаги взимат грешния избор, пропити с вина и себеотрицание. Танцуващите по върха на острието, безкомпромисни и с бездънни сърца. Когато лягането вечер не е достатъчно и събуждането крещи неволя. Последното оръжие е искреността.bottom of page